FAST tuyển lập trình viên

Tin mới

Thư mời tham dự Hội thảo Đa nền tảng Xamarin

Thư mời tham dự Hội thảo Đa nền tảng Xamarin 3.0
FAST tuyển dụng nhân sự

CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO – SLOGAN CLB TIN HỌC - KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH

+ Cuộc thi thiết kế logo – slogan CLB Tin học thuộc khoa Hệ thống thông tin kinh doanh được tổ chức nhằm tạo tiền đề cho sự thành lập chính thức của CLB, tuyền truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh của cho CLB sắp tới. + Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 28/04/2014 tới ngày 14/05/2014
Nam Á Bank tuyển dụng nhân sự

Ảnh hoạt động