Sinh hoạt học thuật: "Density based cluster initialization, on a first step to analyzing social networking data"

• Người báo cáo: thầy Lê Ngọc Thạnh; • Nội dung: "Density based cluster initialization, on a first step to analyzing social networking data"; • Thời gian: 9:00 am, sáng thứ năm ngày 28/04; • Địa điểm: VP khoa.

Tin mới

Xét duyệt hồ sơ xin hỗ trợ, khen thưởng đợt 1, năm 2016

BIÊN BẢN Xét duyệt hồ sơ xin hỗ trợ, khen thưởng đợt 1, năm 2016. Hôm nay ngày 29/03/2016, tại văn phòng khoa Hệ thống thông tin kinh doanh, Hội đồng xét duyệt hồ sơ xin hỗ trợ, khen thưởng đợt 1.
[FAST] Tuyển dụng Nhân viên Tư vấn ứng dụng

1. Vị trí tuyển dụng - Nhân viên Tư vấn ứng dụng: 05 vị trí 2. Mô tả công việc + Tham gia tư vấn ứng dụng các phần mềm, giải pháp của công ty cho các doanh nghiệp + Thực hiện khảo sát yêu cầu, phân tích sự khác biệt giữa yêu cầu và phần mềm + Kết hợp với bộ phận lập trình ứng dụng để lập trình theo yêu cầu đặc thù + Thiết lập các tham số, quy trình ban đầu cho hệ thống thông tin + Đào tạo và hỗ trợ sử dụng cho khách hàng + Làm việc tại phòng/trung tâm tư vấn ứng dụng của công ty
Sinh hoạt học thuật: "Content based Recommendation"

• Người báo cáo: thầy Nguyễn An Tế; • Nội dung: "Content based Recommendation"; • Thời gian: 9:00 am, sáng thứ năm ngày 14/04; • Địa điểm: VP khoa.
Sinh hoạt học thuật: "An Introduction to Expectation Maximization Algorithm"

• Người báo cáo: thầy Huỳnh Văn Đức; • Nội dung: "An Introduction to Expectation Maximization Algorithm"; • Thời gian: 9:00 am, sáng thứ năm ngày 07/04; • Điều khiển buổi sinh hoạt: thầy Đoàn Thiện Ngân; • Địa điểm: VP khoa.
A review on recent research in Information Retrieval

• Người báo cáo: thầy Nguyễn An Tế; • Nội dung: "A review on recent research in Information Retrieval"; • Thời gian: 9:00 am, sáng thứ năm ngày 24/03; • Địa điểm: VP khoa.
Sinh hoạt học thuật: "A review on recent research in machine learning and data mining"

• Người báo cáo: thầy Lê Ngọc Thạnh; • Nội dung: "A review on recent research in machine learning and data mining"; • Thời gian: 9:00 am, sáng thứ năm ngày 17/03; • Địa điểm: VP khoa.
V/v triển khai Quỹ Hỗ trợ và khen thưởng sinh viên

Cùng với các học bổng của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện theo Quy định về chính sách học bổng, được ban hành theo Quyết định số 3562/QĐ-ĐHKT-QHDN, ngày 17/11/2015, khoa Hệ thống thông tin kinh doanh (HTTTKD) sẽ triển khai thêm một Quỹ Hỗ trợ và khen thưởng sinh viên khoa HTTTKD viết tắt là “Quỹ SR-BISUEH”, bắt đầu từ năm 2016.
K/h năm 2016, Quỹ Hỗ trợ và khen thưởng sinh viên

Căn cứ thông báo số 01/16/QHTKT-HTTTKD, ngày 22/02/2016; Theo đề nghị của Ban điều hành Quỹ; Ban chủ nhiệm khoa HTTTKD 1. Hỗ trợ 3 triệu đồng / sinh viên cho 4 sinh viên khoá 40 đăng ký nguyện vọng 1 vào học chuyên ngành THQL 2. Khen thưởng 3 triệu đồng / (nhóm) sinh viên cho tối đa 2 (nhóm) sinh viên áp dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các bài toán thực tế. 3. Khen thưởng 2 triệu đồng / sinh viên cho tối đa 3 sinh viên khoá 38 (năm 4) vì các đóng góp cho sự phát triển của khoa.

Ảnh hoạt động